audicio2

Cola - bola

Reveal the word

Quin d'aquests dos mots conté el so [k]?
A
1
B
0
Cap
0

Tel - mel

Reveal the word

Quin d'aquests dos mots conté el so [k]?
A
0
B
0
Cap
1

Pit - pic

Reveal the word

Quin d'aquests dos mots conté el so [k]?
A
0
B
1
Cap
0

Roc - rom

Reveal the word

Quin d'aquests dos mots conté el so [k]?
A
1
B
0
Cap
0

Remor - racó

Reveal the word

Quin d'aquests dos mots conté el so [k]?
A
0
B
1
Cap
0

Set - pet

Reveal the word

Quin d'aquests dos mots conté el so [k]?
A
0
B
0
Cap
1

Teca - tela

Reveal the word

Quin d'aquests dos mots conté el so [k]?
A
1
B
0
Cap
0

Mas - fas

Reveal the word

Quin d'aquests dos mots conté el so [k]?
A
0
B
0
Cap
1

Caça - tassa

Reveal the word

Quin d'aquests dos mots conté el so [k]?
A
1
B
0
Cap
0

Sala - pala

Reveal the word

Quin d'aquests dos mots conté el so [k]?
A
0
B
0
Cap
1

Tap - rap

Reveal the word

Quin d'aquests dos mots conté el so [k]?
A
0
B
0
Cap
1

Tip - tir

Reveal the word

Quin d'aquests dos mots conté el so [k]?
A
0
B
0
Cap
1

Til·la - pila

Reveal the word

Quin d'aquests dos mots conté el so [k]?
A
0
B
0
Cap
1

Tap - cap

Reveal the word

Quin d'aquests dos mots conté el so [k]?
A
0
B
1
Cap
0

Malla - maca

Reveal the word

Quin d'aquests dos mots conté el so [k]?
A
0
B
1
Cap
0

Marca - marta

Reveal the word

Quin d'aquests dos mots conté el so [k]?
A
1
B
0
Cap
0

Raure - caure

Reveal the word

Quin d'aquests dos mots conté el so [k]?
A
0
B
1
Cap
0

Bata - vaca

Reveal the word

Quin d'aquests dos mots conté el so [k]?
A
0
B
1
Cap
0

Pau - cau

Reveal the word

Quin d'aquests dos mots conté el so [k]?
A
0
B
1
Cap
0

Cou - mou

Reveal the word

Quin d'aquests dos mots conté el so [k]?
A
1
B
0
Cap
0