Caça - tassa

Reveal the word

Quin d'aquests dos mots conté el so [k]?
A
1
B
0
Cap
0