Donar produeix més felicitat que rebre, no perquè sigui una privació, sinó perquè en l'acte de donar hi ha l'expressió de la meva vitalitat. (Erich Fromm)

Reveal the word

0