audicio2

All

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʎ]
1
Té el so [ɲ]
0
Té el so [Ʒ]
0
0
0
0
0

Any

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʎ]
0
Té el so [ɲ]
1
Té el so [ʒ]
0

Ball

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʎ]
1
Té el so [ɲ]
0
Té el so [Ʒ]
0
0
0
0
0

Balla

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʎ]
1
Té el so [ɲ]
0
Té el so [Ʒ]
0
0
0
0

Bany

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʎ]
0
Té el so [ɲ]
1
Té el so [Ʒ]
0

Banya

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʎ]
0
Té el so [ɲ]
1
Té el so [Ʒ]
0

Calla

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʎ]
1
Té el so [ɲ]
0
Té el so [Ʒ]
0
0
0
0

Canya

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʎ]
0
Té el so [ɲ]
1
Té el so [Ʒ]
0

Enllustrar

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʎ]
1
Té el so [ɲ]
0
Té el so [Ʒ]
0
0
0
0

Gepa

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʎ]
0
Té el so [ɲ]
0
Té el so [Ʒ]
1

Joc

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʎ]
0
Té el so [ɲ]
0
Té el so [Ʒ]
1
0

Jove

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʎ]
0
Té el so [ɲ]
0
Té el so [Ʒ]
1
0

Juny

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʎ]
0
Té el so [ɲ]
1
Té el so [Ʒ]
1

Llepa

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʎ]
1
Té el so [ɲ]
0
Té el so [Ʒ]
0
0
0
0
0

Lloba

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʎ]
1
Té el so [ɲ]
0
Té el so [Ʒ]
0
0
0
0

Lloc

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʎ]
1
Té el so [ɲ]
0
Té el so [Ʒ]
0
0
0
0
0

Lluny

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʎ]
1
Té el so [ɲ]
1
Té el so [Ʒ]
0

Malla

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʎ]
1
Té el so [ɲ]
0
Té el so [Ʒ]
0
0
0
0

Manya

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʎ]
0
Té el so [ɲ]
1
Té el so [Ʒ]
0

Olla

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [ʎ]
1
Té el so [ɲ]
0
Té el so [Ʒ]
0
0
0