audicio4

Algunes figures

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [s] quan està en contacte amb un altre so
1
Té el so [z] quan està en contacte amb un altre so
0

Cas públic

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [s] quan està en contacte amb un altre so
1
Té el so [z] quan està en contacte amb un altre so
0

Dies especials

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [s] quan està en contacte amb un altre so
0
Té el so [z] quan està en contacte amb un altre so
1

Dos ases

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [s] quan està en contacte amb un altre so
0
Té el so [z] quan està en contacte amb un altre so
1

Els estudis

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [s] quan està en contacte amb un altre so
0
Té el so [z] quan està en contacte amb un altre so
1
0
0
0
0
0

Molts astres

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [s] quan està en contacte amb un altre so
0
Té el so [z] quan està en contacte amb un altre so
1

Molts peus

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [s] quan està en contacte amb un altre so
1
Té el so [z] quan està en contacte amb un altre so
0

Porta'ns pa.

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [s] quan està en contacte amb un altre so
1
Té el so [z] quan està en contacte amb un altre so
0

Quins casos!

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [s] quan està en contacte amb un altre so
1
Té el so [z] quan està en contacte amb un altre so
0

Quins preus

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [s] quan està en contacte amb un altre so
1
Té el so [z] quan està en contacte amb un altre so
0
0
0

Saps escriure.

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [s] quan està en contacte amb un altre so
0
Té el so [z] quan està en contacte amb un altre so
1
0
0
0
0

Sis homes

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [s] quan està en contacte amb un altre so
0
Té el so [z] quan està en contacte amb un altre so
1

Surts poc.

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [s] quan està en contacte amb un altre so
1
Té el so [z] quan està en contacte amb un altre so
0

Temes actuals

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [s] quan està en contacte amb un altre so
0
Té el so [z] quan està en contacte amb un altre so
1

Tens febre.

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [s] quan està en contacte amb un altre so
1
Té el so [z] quan està en contacte amb un altre so
0

Tres hores

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [s] quan està en contacte amb un altre so
0
Té el so [z] quan està en contacte amb un altre so
1

Uns homes

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [s] quan està en contacte amb un altre so
0
Té el so [z] quan està en contacte amb un altre so
0

Vols anar-hi?

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [s] quan està en contacte amb un altre so
0
Té el so [z] quan està en contacte amb un altre so
1

Vols parar?

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [s] quan està en contacte amb un altre so
1
Té el so [z] quan està en contacte amb un altre so
0