audicio4

Ànima

Reveal the word

La pronunciació adequada és:
La primera
0
La segona
1

Apàtica

Reveal the word

La pronunciació adequada és:
La primera
1
La segona
0

Asiàtica

Reveal the word

La pronunciació adequada és:
La primera
1
La segona
0

Atipar

Reveal the word

La pronunciació adequada és:
La primera
0
La segona
1

Desitjar

Reveal the word

La pronunciació adequada és:
La primera
0
La segona
1

Empanada

Reveal the word

La pronunciació adequada és:
La primera
0
La segona
1

Estranya

Reveal the word

La pronunciació adequada és:
La primera
1
La segona
0

Pany

Reveal the word

La pronunciació adequada és:
La primera
1
La segona
0

Patacada

Reveal the word

La pronunciació adequada és:
La primera
0
La segona
1

Senglar

Reveal the word

La pronunciació adequada és:
La primera
1
La segona
0