XV Col·loqui de la North American Catalan Society. Barcelona

Carrera-Sabaté, Josefina. (juliol 2015) "Guies de pronunciació del català: dels suprasegments als segments. Una proposta d'aprenentatge autònom." http://nacs.espais.iec.cat/