VII Workshop sobre la prosòdia del català. Barcelona

Borràs-Comes, Joan.; Roseano, Paolo; Prieto Vives, Pilar; Carrera-Sabaté, Josefina. (juny 2015) "Autoaprenentatge de la prosòdia del català." http://www.ub.edu/lfa/documents/VII%20Workshop.pdf