Torn

Reveal the word

Escull una resposta:
Té els sons finals [rm]
0
Té els sons finals [rn]
1
0