roc

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so final [p]
0
Té el so final [t]
0
Té el so final [k]
1