Privilegi

Reveal the word

Quina és la pronunciació estàndard en català?
La primera
0
La segona
1