Pel juny confitures, pel juliol fesols i per l'agost figues i most.

Reveal the word

0