Les oques van descalces

Reveal the word

Les oques van descalces,
descalces, descalces.
Les oques van descalces
i els ànecs també (bis).

Poseu-los hi sabates,
sabates, sabates.
Poseu-los hi sabates,
i mitges també (bis).

0