La perdiu diu a la guatlla: —Què fas aquí tu, guatlla? —I tu, perdiu? —la guatlla li diu.

Reveal the word

0