Jornades de docència. Universitat Pompeu Fabra

Borràs-Comes, Joan; Roseano, Paolo; Prieto Vives, Pilar; Carrera-Sabaté, Josefina. "Autoaprenentatge de la prosòdia del català."