IX Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. Bellaterra

Carrera-Sabaté, Josefina; Lloret Romañach, Maria Rosa; Royo-Casals, Laia; Valls Alecha, Esteve. "Millorar la pronúncia del català en graus de Mestre i de Comunicació: una acció d’innovació docent mitjançant el web Guies de pronunciació del català." Universitat Autònoma de Barcelona, 5-7 de juliol del 2016. http://www.cidui2016.cidui.org/ca/