II Jornades sobre l'ensenyament de la pronunciació del català. PROCAT17

Experiències i eines per a l'ensenyament del català com a L2 o LE. 'Experiencies and tools in teaching Catalan as a SL or FL'