Escolta

Reveal the word

Pronuncia ben a poc a poc la paraula següent: això.

Fes atenció en tots els sons que componen la paraula quan la diguis. Repeteix l'exercici dues o tres vegades.

Fes el mateix amb les paraules coll, rosa joia.

0
0
0
0
0
0
0
0