Enfeinat - Embenat

Reveal the word

Quina paraula conté el so [b]?
A
0
B
1
A i B
0
Cap
0