Dificilíssim

Reveal the word

La pronunciació adequada és:
La primera
1
La segona
0