Contrast II

Reveal the word

Escolta la diferència entre els sons destacats:

  • cub - coop
  • tu - too
  • Rut - roo
  • cous-cous - cous-cous
  • rus - roose
0