Contrast I

Reveal the word

Escolta la diferència entre els sons finals d'aquestes paraules:

  • pam
  • bany
  • banc 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0