Contrast I

Reveal the word

Escolta la diferència entre els sons destacats d'aquestes paraules:

  • potato - patata 'potato'
  • parade - parada 'stop'
0