Contrast

Reveal the word

Escolta la diferència entre els sons subratllats d'aquestes paraules:

  • rossa - rosa
  • passar - pesar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0