Constantinoblitzar

Reveal the word

Vaig anar a Constantinoble, i al punt em varen constantinoblitzar tan bé que ara cap desconstantinoblitzador no fóra prou per a desconstantinoblitzar-me, encara que fos el primer desconstantinoblitzador de tots els desconstantinoblitzadors de Constantinoble.

0
0
0
0
0