Congrés Internacional de Docència Universitària. Tarragona

Carrera-Sabaté, Josefina; Creus Bellet,Imma; Fernández Planas, Ana. M.; Blanco Piñol, Enric. "Modificar hàbits articulatoris a la universitat? Algunes reflexions al voltant de les Guies de pronunciació del català." Congrés Internacional de Docència Universitària (CIDU). Models Flexibles de formació: una resposta a les necessitats actuals. http://www.cidui.org/ http://www.cidui.org/revistacidui/index.php/cidui/issue/current