Com sona? Mira i escolta.

Torna a escoltar la frase que acabes de sentir. Escolta la melodia de la frase: la veu és baixa en l’última síl•laba tònica de l’enunciat (néi-) i després, en la síl•laba final (-xer), puja.

Torna a escoltar la frase que acabes de sentir. Escolta la melodia de la frase: la veu és baixa en l’última síl•laba tònica de l’enunciat (néi-) i després, en la síl•laba final (-xer), puja.
0
0
0