cabdal

Reveal the word

Quina és la pronunciació estàndard en català?
La primera
1
La segona
0