Articulació

Reveal the word

Inspira i expira tres cops, treu l'aire sense gaire esforç. Acosta una mica la llengua al paladar i deixa-la relaxada. Amb aquesta posició, expulsa l'aire amb els llavis estirats.

Escolta la paraula gin en anglès i la paraula gent en català. Observa el vídeo de més avall.

Escolta la paraula say en anglès i la paraula sé en català. Potser et pot ajudar a pronunciar la vocal [e] articular l'última síl·laba de say sense [j]. Observa el vídeo de més avall.

0