Articulació

Reveal the word

Inspira i expira tres cops, treu l'aire sense gaire esforç. Acosta la llengua a la part més endarrerida del paladar i arrodoneix bastant els llavis. Amb aquesta posició, expulsa l'aire com si volguessis fer una bombolla de sabó.

Escolta la paraula photo en anglès i la paraula foto en català. Potser et pot ajudar a pronunciar la vocal [o] articular la primera síl·laba de photo sense [w]. Observa el vídeo de més avall.

Escolta la paraula (she) goes en anglès i la paraula gos en català. Potser et pot ajudar a pronunciar la vocal [o] articular goes sense [w]. Observa el vídeo de més avall.

Escolta la paraula door en anglès i do en català. Potser et pot ajudar observar les diferències articulatòries entre totes dues o. Observa el vídeo de més avall.

0