Articulació

Reveal the word

La llengua s'eleva cap al paladar i l'ocupa per la part interna de l'arc dentari superior. Les vores de la llengua exerceixen una certa pressió a la part interna dels premolars i deixem anar l'aire just pel darrere d'on exercim aquesta pressió.

Proposem tres maneres d'aproximar-nos a aquest gest:

1. Col·loquem la llengua com si volguéssim fer una [l] i tot seguit, sense moure-la, fem una [i].

2. Fem una enya. Des d'aquesta posició busquem el so (la pressió i la posició de la llengua són molt semblants entre els dos sons).

3. També podem apropar-nos-hi a partir del so “ch” castellà.

Un cop haurem localitzat el so caldrà assajar força el fonema, ja que aquesta pressió de què parlem cal integrar-la en la parla i en totes les posicions en què es troba. Una bona manera de fer-ho és provar de fer el so ajudant-nos amb una acció manual que consisteix a col·locar el puny d'una mà sobre la palma de l'altra i fer-lo girar (com si el colléssim).

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0