Articulació

Reveal the word

La posició dels articuladors en el cas de la essa sonora coincideix exactament amb la de la essa sorda, és a dir, la punta de la llengua s'acosta als alvèols, i deixa passar un fil d'aire. En el cas d'aquest fonema, però, les cordes vocals han de vibrar, per la qual cosa és recomanable que posis la mà al coll per notar la vibració.

0
0
0
0
0
0
0