Amb els amics ens hem de captenir talment com voldríem que els amics es captinguessin amb nosaltres. (Aristòtil)

Reveal the word

0
0
0
0
0
0
0
0