Adequat o no?

Escolta aquestes frases i digues si la seva entonació és adequada al context.

Imagina’t que el teu company de pis té al•lèrgia als gats. Un dia tornes a casa i veus que en té un als braços. T’estranyes molt i li preguntes si s’ha comprat un gat.
Adequada
1
Inadequada
0
Imagina’t que tens una amiga a la qual no li agrada gens la verdura. Un dia la vas a veure a casa seva i la trobes que n’està menjant. Tu li preguntes, molt estranyat, que està menjant verdura.
Adequada
0
Inadequada
1