Adequat o no?

Escolta aquestes frases i digues si la seva entonació és adequada al context.

Imagina’t que els teus nebots estan jugant a futbol al costat de casa. Ja s’està fent de nit. Com que no vols que estiguin fora de casa tan tard, els crides.
Adequada
1
Inadequada
0
Imagina’t que has fet la compra i arribes a casa. Trobes el teu nebot a les escales i li dius que et pugi una bossa.
Adequada
0
Inadequada
1