​I Jornada-taller sobre l'ensenyament de la pronunciació. Barcelona

Carrera-Sabaté, Josefina; Pons Moll, Clàudia; Bach Marquès, Jesús. "Eines, recursos, estratègies i experiències ​en l'ensenyament del català." Tools, resources, strategies and experiences in teaching Catalan. http://pronunciacioub.weebly.com/