tongue-twisters

Arrossegadissa 'crawler'

Reveal the word

Vols que et canti una cançó
que vaig portar-te d'Eivissa?
Una posta arrossegadissa
amb l'arrossegadissador;
tan bon arrossegadissador
té la posta arrossegadissa
que la varen arrossegadissar
set vegades per Eivissa
i amb tant arrossegadissar
no es va desarrossegadissar.

'Would you like me to sing you a song
that I brought from Eivissa?
A crawler setting
with the crawler,
so good crawler
has the crawler setting
that they dragged it
seven times through Eivissa
and despite so much dragging 
it did not stop crawling.'

0
0
0
0
0

Bruixa embruixada 'bewitched witch'

Reveal the word

Una bruixa ben embruixada, qui la desembruixarà? El desembruixador que la desembruixi, un bon desembruixador serà. Jo la desembruixaré, perquè sé desembruixar molt bé.

'A very well bewitched witch, who will disenchant her? The disenchanter who disenchants her will be a good disenchanter. I will disenchant her, because I know very well how to disenchant someone.'

0

Què fas aquí, Pepa? 'What do you do here, Pepa?'

Reveal the word

- Què fas aquí, Pepa?
- Pelo faves, Pau.
- Faves peles, Pepa?
- Pau, faves pelo.

'- What do you do here, Pepa?
- I am peeling beans, Pau.
- You are peeling beans, Pepa?
- Pau, I am peeling beans.'

0

Perdiu 'partridge'

Reveal the word

La perdiu diu a la guatlla:
-Què fas aquí, guatlla?
-I què hi fas tu, aquí, perdiu?
Li diu la guatlla.

'The partridge tells the quail:
-What are you doing here, quail?
-And what are you doing here, partridge?
The quail answers.'

0
0
0
0
0
0
0
0

Vella 'granny'

Reveal the word

Una vella seca, meca, cucurutxuda, sorda i cega va tenir tres néts secs, mecs, cucurutxuts, sords i cecs. Com s'ho havia de fer la vella seca, meca, cucurutxuda, sorda i cega, per no tenir els néts secs, mecs, cucurutxuts, sords i cecs, ja que els fills de la vella seca, meca, cucurutxuda, sorda i cega en varen ésser secs, mecs, cucurutxuts, sords i cecs?

'A scrawny, stupid, cone-shaped, deaf and blind granny gave birth to three scrawny, stupid, cone-shaped, deaf and blind grandchildren. How could the scrawny, stupid, cone-shaped, deaf and blind granny have avoided having her grandchildren scrawny, stupid, cone-shaped, deaf and blind considering the children of the scrawny, stupid, cone-shaped, deaf and blind granny were also scrawny, stupid, cone-shaped, deaf and blind?'

0
0
0
0
0