songs

<< go back
Listen and repeat the audio and / or video from below:

La Masovera 'The Tenant'

Reveal the word

La masovera se'n va al mercat
El mercat és el dilluns,
El dilluns en compra llums,
Llums!
Oh, lailà, la masovera, la masovera;
Oh, lailà, la masovera se'n va al mercat.

La masovera se'n va al mercat (bis)
El mercat és el dimarts, (bis)
El dimarts en compra naps, (bis)
Llums, naps!
Oh, lailà, la masovera, la masovera;
Oh, lailà, la masovera se'n va al mercat.

La masovera se'n va al mercat (bis)
El mercat és el dimecres, (bis)
El dimecres compra nespres, (bis)
Llums, naps, nespres!
Oh, lailà, la masovera, la masovera;
Oh, lailà, la masovera se'n va al mercat.

La masovera se'n va al mercat (bis)
El mercat és el dijous, (bis)
El dijous en compra nous, (bis)
Llums, naps, nespres, nous!
Oh, lailà, la masovera, la masovera;
Oh, lailà, la masovera se'n va al mercat.

La masovera se'n va al mercat (bis)
El mercat és el divendres, (bis)
El divendres compra faves tendres, (bis)
Llums, naps, nespres, nous, faves tendres!
Oh, lailà, la masovera, la masovera;
Oh, lailà, la masovera se'n va al mercat.

La masovera se'n va al mercat (bis)
El mercat és el dissabte, (bis)
El dissabte tot s'ho gasta, (bis)
Llums, naps, nespres, nous, faves tendres, tot s'ho gasta!
Oh, lailà, la masovera, la masovera;
Oh, lailà, la masovera se'n va al mercat.

La masovera se'n va al mercat (bis)
El mercat és el diumenge, (bis)
El diumenge tot s'ho menja, (bis)
Llums, naps, nespres, nous, faves tendres, tot s'ho gasta, tot s'ho menja!
Oh, lailà, la masovera, la masovera;
Oh, lailà, la masovera se'n va al mercat.

'The tenant goes to the market
The market is on Monday
On Monday she buys lights.
Lights!
Oh, lailà, the tenant, the tenant;
Oh, lailà, the tenant goes not the market.

The the tenant goes to the market
The market is on Tuesday,
On Tuesday she buys turnips,
Lights, turnips!
Oh, lailà, the tenant, the tenant;
Oh, lailà, the tenant goes not the market.

The tenant goes to the market
The market is on Wednesday,
On Wednesday she buys medlars,
Lights, turnisps, medlars!
Oh, lailà, the tenant, the tenant;
Oh, lailà, the tenant goes not the market.

The tenant goes to the market
The market is on Thursday,
On Thursday she buys nuts,
Lights, turnips, medlars, nuts!
Oh, lailà, the tenant, the tenant;
Oh, lailà, the tenant goes not the market.

The tenant goes to the market
The market is on Friday,
On Friday she buys beans,
Lights, turnips, medlars, nuts, beans!
Oh, lailà, the tenant, the tenant;
Oh, lailà, the tenant goes not the market.

The tenant goes to the market
The market is on Saturday,
On Satursay she spends all the money,
Lights, turnips, medlars, nuts, beans, she spends all the money!
Oh, lailà, the tenant, the tenant;
Oh, lailà, the tenant goes not the market.

The tenant goes to the market
The market is on Sunday,
On Sunday she eats everything,
Lights, turnips, medlars, nuts, beans, everything
she spends all the money, she eats everything!
Oh, lailà, the tenant, the tenant;
Oh, lailà, the tenant goes to the market.'

0

Olles, olles 'Pots, pots'

Reveal the word

Olles, olles de vi blanc,
totes són plenes de fang,
de fang i de maduixa,
gira la carrutxa.
Qui la girarà?
- La Maria serà.

'Pots, pots son white wine,
All of them are full of mud,
Of raspberry mud,
Turn the rolling pin.
Who is going to turn it?
- It is going to be Maria'

0
0
0

Les oques van descalces 'The geese go barefoot'

Reveal the word

Les oques van descalces,
descalces, descalces.
Les oques van descalces
i els ànecs també (bis).

Poseu-los hi sabates,
sabates, sabates.
Poseu-los hi sabates,
i mitges també (bis).

'The geese go barefoot,
Barefoot, barefoot.
The geese go barefoot
And the ducks, too.

Put them shoes on,
Shoes, shoes.
Put them shoes on,
And socks, too.'

0

Quinze són quinze 'Fifteen there are fifteen'

Reveal the word

Quinze són quinze,
quinze, quinze, quinze,
Quinze són quinze,
quinze, quinze són.

'Fifteen there are fifteen,
Fifteen, fifteen, fifteen,
Fifteen there are fifteen
Fifteen fifteen, there are.'

0