Espanyol peninsular-Català

Consonants

Sons propis del català

 • Alveolar - Africat:
  Mots com: tsar 'zar', plats 'platos'| atzar 'azar', setze 'dieciséis'
 • Alveolar - Fricatiu:
  Mots com:zebra 'cebra', colze 'codo', casa 'casa'
 • Alveolar - Lateral:
  Mots com: lila 'lila', pala 'pala', pal 'palo'
 • Postalveolar - Africat:
  Mots com: viatge 'viaje', patge 'paje'
 • Postalveolar - Fricatiu:
  Mots com: xic 'poco', ai 'así', baix 'bajo' | jaqueta 'chaqueta'
 • Palatal/Lateral:
  Mots com: llibre 'libro', colla 'grupo', all 'ajo'

Sons comuns del català-espanyol però amb distribució diferent

 • Bilabial - Oclusiu:
  Mots com:pare 'padre', sopa 'sopa', pop 'pulpo'
 • Bilabial - Nasal:
  Mots com:mà 'mano', poma 'manzana', flam 'flan'
 • Dental - Oclusiu:
  Mots com:taula 'mesa', bata 'bata', pot 'bote'
 • Palatal - Nasal:
  Mots com:nyu 'ñu',canya 'caña', any 'año'
 • Velar - Oclusiu:
  Mots com:cotó 'algodón', taca 'mancha', bloc 'bloque'
 • Velar - Nasal:
  Mots com:cangur 'canguro', càmping 'camping'

Sons propis del català i l’espanyol

 • Bilabial - Oclusiu:
  Mots com:bata 'bata', ball 'baile', bomba 'bomba'
 • Bilabial - Aproximant:
  Mots com:llavi 'labio', alba 'alba', esbós 'bosquejo'
 • Labiodental - Fricatiu:
  Mots com:foc 'fuego', cafè 'café', bolígraf 'bolígrafo'
 • Dental - Oclusiu:
  Mots com:dia 'día',dau 'dado', dandi 'dandi'
 • Dental - Aproximant:
  Mots com:fada 'hada', acordió 'acordeón', desdir 'desdecir'
 • Alveolar - Fricatiu:
  Mots com:sal 'sal', passar 'pasar', cos 'cuerpo'
 • Postalveolar - Africat:
  Mots com:txec 'checo', dutxa 'ducha', mig 'medio'
 • Alveolar - Nasal:
  Mots com:nas 'nariz', ona 'ola', tren 'tren'
 • Alveolar - Vibrant:
  Mots com:rosa 'rosa', parra 'parra',cor 'corazón'
 • Alveolar - Bategant:
  Mots com:cara 'cara', pare 'padre'
 • Palatal - Glides:
  Mots com:iode 'yodo', aire 'aire', noia 'chica'
 • Velar - Oclusiu:
  Mots com:gos 'perro', gat 'gato', ganga 'ganga'
 • Velar - Aproximant:
  Mots com: vaga 'huelga', alga 'alga', esglaó 'escalón'
 • Velar - Glides:
  Mots com: ualabi 'ualabí', euga 'yegua', creuer 'crucero',beure 'beber',pou 'pozo'

Sons propis de l’espanyol

 • Dental - Fricatiu:
  Mots com:zapato 'sabata', azúcar 'sucre', paz 'pau'
 • Palatal - Africat:
  Mots com:yate 'iot',yogur 'iogurt', ya 'ja'
 • Palatal - Aproximant:
  Mots com:calle 'carrer', pepinillo 'cogombre',pollo 'pollastre'
 • Velar - Fricatiu:
  Mots com:jinete 'genet', ajo 'all', carcaj 'carcaix'

Vocals

Sons propis del català

 • Anterior - Semi-oberta:
  Mots com:verd 'verde', telèfon 'teléfono', caramel 'caramelo'
 • Central - Mitjana central:
  Mots com:paper 'papel', català 'catalán', casa 'casa'
 • Central - Semi-oberta:
  Mots com:os 'hueso', cosa 'cosa', arròs 'arroz'

Sons propis del català i l’espanyol

 • Anterior - Tancada:
  Mots com:illa 'isla', circ 'circo', camí 'camino'
 • Anterior - Semi-tancada:
  Mots com:era 'era', llet 'leche', fer 'hacer'
 • Central - Oberta:
  Mots com:ànec 'pato', pal 'palo', aglà 'bellota'
 • Posterior - Tancada:
  Mots com:ull 'ojo', puça 'pulga', tutú 'tutú'
 • Posterior - Semi-tancada:
  ós 'oso', coca 'torta', botó 'botón'
 1. En aquesta taula pots seleccionar el so que vols practicar.

   
 2. Cada color de la taula correspon a un tipus de so. Els propis del Català els podeu trobar en color vermell.