"Com més cultura té un home, menor és la seva inclinació a la burla i a la sàtira." (Nietzsche)

Reveal the word

0