Perdonar no és oblidar, i en el perdó sense oblit hi sobren paraules i hi falta cor. (Proverbi alemany) 'Forgiven is not forgotten, and in what's forgiven and not forgotten there are too many words and not enough heart.' (German proverb)

Reveal the word

0