Banc

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so final [m]
0
Té el so final [ɲ]
0
Té el so final [ɳ]
1
0