En els camps de l'observació, l'atzar no afavoreix sinó els esperits preparats. (Pasteur)

Reveal the word

0
0
0
0
0
0
0
0