Llets agres.

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [dz]
1
Té el so [ts]
0
0
0
0
0