La curiositat va matar el gat, però el gat va morir sabent. Tot i així, la curiositat ha provocat més embarassades que gats morts. 'Curiosity killed the cat, but the cat died knowing. However, curiosity has caused more pregnancies than dead cats.'

Reveal the word

0