El sereno s'ha perdut 'The night watchman got lost'

Reveal the word

El sereno s'ha perdut,
a la font de la salut,
una dona l'ha trobat
amagat dins d'un forat.

'The night watchman got lost,
at the spring of health,
a woman has found him
hidden in a hole.'

0
0
0
0