Amb els amics ens hem de captenir talment com voldríem que els amics es captinguessin amb nosaltres. (Aristòtil) 'We should behave towards our friends as we would wish our friends to behave towards us.' (Aristotle)

Reveal the word

0
0
0
0
0
0
0
0