Tipa

Reveal the word

Escull la resposta:
Té el so [β]
0
Té el so [p]
1
No té el so [β] ni el so [p]
0