Notícies

01-07-15

Carrera-Sabaté, Josefina. (juliol 2015)

"Guies de pronunciació del català: dels suprasegments als segments. Una proposta d'aprenentatge autònom."

http://nacs.espais.iec.cat/

22-06-15

Borràs-Comes, Joan.; Roseano, Paolo; Prieto Vives, Pilar; Carrera-Sabaté, Josefina. (juny 2015)

"Autoaprenentatge de la prosòdia del català."

http://www.ub.edu/lfa/documents/VII%20Workshop.pdf

14-07-14

Borràs-Comes, Joan; Roseano, Paolo; Prieto Vives, Pilar; Carrera-Sabaté, Josefina.

"Autoaprenentatge de la prosòdia del català."

07-07-14

Carrera-Sabaté, Josefina; Creus Bellet, Imma; Fernández Planas, Ana M.; Blanco Piñol, Enric; Pons Moll, Clàudia (2014).

"Guies de pronunciació del català: tools and reflections to modify articulatory habits at University." 6th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN 14).

http://iated.org/edulearn/announcement

http://www.ub.edu/sonscatala/sites/default/files/carrera-blanco-fernandez-creus.pdf

04-07-14

Carrera-Sabaté, Josefina; Creus Bellet,Imma; Fernández Planas, Ana. M.; Blanco Piñol, Enric.

"Modificar hàbits articulatoris a la universitat? Algunes reflexions al voltant de les Guies de pronunciació del català." Congrés Internacional de Docència Universitària (CIDU). Models Flexibles de formació: una resposta a les necessitats actuals.

http://www.cidui.org/

http://www.cidui.org/revistacidui/index.php/cidui/issue/current

05-04-14

Carrera-Sabaté, Josefina; Cabrera, Maria; Creus, Imma; Feliu, Lea; Fernández, Ana M.; Font-Rotchés, Dolors; Güell, Roser; Julià-Muné, Joan; Lloret, M. Rosa; Pons-Moll, Clàudia; Reguant, Gemma; Rius-Escudé, Agnès; Roseano, Paolo; Torras, Francina.

“Guies de pronunciació del català per a no-catalanoparlants.” IV Simposi Internacional sobre l’Ensenyament del Català.

http://mon.uvic.cat/siec2014/programa/ http://mon.uvic.cat/siec2014/programa/